Je důležité myslet na životní prostředí, a proto vám přinášíme možnosti, jak jednoduše a bezplatně odevzdat svá vysloužilé baterie/akumulátory z mobilů, notebooků a dalších zařízení.


Každý spotřebitel má v systému nakládání s bateriemi zásadní roli. On je tím, kdo se rozhoduje, co udělá s vysloužilou baterií. Staré a nepotřebné baterie nepatří do kontejnerů na komunální odpad. Proro Vás i my informujeme symboly níže o tom,
že příslušné baterie nepatří do běžné směsné popelnice/kontejneru. Jsou tak označeny všechny baterie a symbol může být uveden přímo na samotné baterii, na jeho obalu nebo v návodu k použití či v záručním listu.

 batterylogo

Jak se tedy správně zbavit starých baterií?

 • Prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě společnosti REMA Systém, která je
  určena pro zpětný odběr, viz https://www.rema.cloud/sberna-mista/
 • Prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě, která je určena pro zpětný odběr, viz
  https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro
 • V případě baterií je možné objednat do domácnosti sběrnou nádobu – FamilyBox,
  plnou nádobu poté expedovat skrze službu re:Balík
 • V případě množství do 10 kg je možné využít službu re:Balík
 • V případě množství nad 10 kg a více je možné využít službu BUĎ LÍNÝ
 • Baterie můžete odevzdat i přímo nám na adresu sídla Krasová 149, 679 06 Krasová a my se o ekologickou likvidaci postaráme (služba likvidace je zdarma, baterie můžete předat buď osobně, nebo zaslat na vlastní náklady poštou či jiným přepravcem)

Proč recyklovat?

Baterie a akumulátory obsahují mnoho recyklovatelných kovů jako je například zinek, železo, mangan, nikl, kadmium nebo olovo. Některé z těchto látek jsou zároveň velmi nebezpečné pro životní prostředí a zdraví člověka a to zejména rtuť, olovo a kadmium. Vybrané baterie jsou často označeny symbolem chemického prvku, který obsahují (Pb, Cd, Hg). Předáním baterií na místo zpětného odběru tak zejména díky recyklaci materiálu šetříme primární zdroje surovin a zároveň chráníme naše životní prostředí před případným neodborným nakládáním.