Powered by Smartsupp

Likvidace a zpětný odběr starých baterií a elektroodpadu

Je důležité myslet na životní prostředí, a proto Vás chceme informovat o možnostech, jak jednoduše a bezplatně odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení a použité baterie/akumulátory z mobilů, notebooků a dalších spotřebičů.

Každý spotřebitel má v systému nakládání s elektroodpady zásadní roli. On je tím, kdo se rozhoduje, co udělá s vysloužilým zařízením. Staré a nepotřebné baterie, stejně jako elektroodpad nepatří do kontejnerů na komunální odpad. Elektroodpadem se rozumí staré mobilní telefony, klávesnice, myši, LCD displeje, kabely (nabíjecí i datové), redukce, sluchátka, náhradní díly do mobilů, notebooků a ostatních zařízení, zkrátka vše, čím prochází nebo procházel nějakým způsoběm i malý elektrický proud. 

V případě baterií Vás i my informujeme symboly níže o tom, že příslušné baterie nepatří do běžné směsné popelnice/kontejneru. Jsou tak označeny všechny baterie a symbol může být uveden přímo na samotné baterii, na jeho obalu nebo v návodu k použití či v záručním listu.

 batterylogo

Jak se tedy správně zbavit elektroodpadu a starých baterií?

 • Prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě společnosti REMA Systém, která je
  určena pro zpětný odběr, viz https://www.rema.cloud/sberna-mista/
 • Prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě, která je určena pro zpětný odběr, viz
  https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro
 • V případě baterií je možné objednat do domácnosti sběrnou nádobu – FamilyBox,
  plnou nádobu poté expedovat skrze službu re:Balík
 • V případě množství do 10 kg je možné využít službu re:Balík
 • V případě množství nad 10 kg a více je možné využít službu BUĎ LÍNÝ
 • Baterie a drobný elektroodpad můžete odevzdat i přímo nám na adresu sídla Krasová 149, 679 06 Krasová a my se o ekologickou likvidaci postaráme (služba likvidace je zdarma, můžete předat buď osobně, nebo zaslat na vlastní náklady poštou či jiným přepravcem)

Proč recyklovat?

Baterie a akumulátory obsahují mnoho recyklovatelných kovů jako je například zinek, železo, mangan, nikl, kadmium nebo olovo. Některé z těchto látek jsou zároveň velmi nebezpečné pro životní prostředí a zdraví člověka a to zejména rtuť, olovo a kadmium. Vybrané baterie jsou často označeny symbolem chemického prvku, který obsahují (Pb, Cd, Hg). Předáním baterií na místo zpětného odběru tak zejména díky recyklaci materiálu šetříme primární zdroje surovin a zároveň chráníme naše životní prostředí před případným neodborným nakládáním.

Applegang_zelená_firma